Úprava dát

Tento link môžete použiť, ak si prajete aktualizovať alebo zmeniť údaje vášho konta:

Prenos dát

Tieto linky môžete použiť, ak si prajete stiahnuť a pozrieť dáta, ktoré bezpečne uchovávame a používame na zlepšovanie návštevníckeho zážitku nášho internetového obchodu:

Prístup k osobným údajom

Tento link môžete použiť, ak chcete požiadať o report, ktorý obsahuje všetky osobné dáta, ktoré o Vás uchovávame:

Právo na výmaz

Tento link môžete použiť, ak si prajete vymazať všetky osobné iné údaje z nášho obchodu. Prosím berte na zreteľ, že týmto krokom bude vymazané celé Vaše konto (vrátane prípadných benefitov, ako napr.: vernostné body atď.) a nebudete môcť pod týmto kontom už naďalej využívať naše služby.

 

Snažíme sa robiť všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie a osobné údaje.

Základné informácie:

 • Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky je: Marián Strnátko, Chlumeckého 9, 821 03 Bratislava, Slovensko, IČO: 40 697 835, DIČ: 10 70 24 90 70, IČ DPH: SK10 70 24 90 70
 • Vždy postupujeme podľa zákonov: Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky naše služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.
 • Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o Vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. Internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority (ESET SSL FILTER CA), tzn. že komunikácia medzi Vami a našou Internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana.
 • Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery. Každá transakcia prebieha výhradne na stránkach veľmi prísne zabezpečenej platobnej brány.
 • Informácie o Vás nezverejňujeme tretím stranám: Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky, štátne orgány, externá zmluvná účtovná firma, prevádzkovateľ platobnej brány, poskytovateľ webhostingu Shopify a doručovateľské spoločnosti.
 • Údaje o Vás môžete meniť: vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť v užívateľskom účte. Rovnako môžete kedykoľvek a jednoducho podať odvolanie na spracovanie vašich osobných údajov. Okrem iného máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo podať námietku proti spracúvaniu alebo jeho rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail. V takomto prípade sme však oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach Vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Doplňujúce informácie

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ).

My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR.

Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme nijako obchádzať.

Vyhlasujeme, že Váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti!

Pred nakupovaním na Internetovej stránke nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné k vybaveniu Vašej žiadosti.

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností.

Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronických platieb za tovar sú realizované priamo na stránkach zabezpečenej platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.

Na našom serveri používame ďalej súbory Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet).

Súbory Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu.

Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory Cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne Cookies vytvorila. Súbory „Cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

Cookies súbory spoločnosti Google zhromažďujú štandardné informácie o správaní návštevníkov v anonymnej podobe na internete.

Informácie vygenerované súborom Cookies o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú prenášané do Googlu.

Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás.

Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žiadnej tretej strane) používať štatistický analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie Vašich osobných údajov na našej stránke.

Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google.

Ani my a ani Google nespojí, alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s Vašou identitou.

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov Cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov Cookies.

Inštrukcie na zmenu Cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie Cookies.

Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním Cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú Cookies poslať do Vášho zariadenia.

Vypnutie niektorých Cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránky. 

Súbory Cookies využívame na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • Google Analytics
 • zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • meranie výkonu servera a hostingu webstránky
 • cielenia marketingových reklám a aktivít

Súbory Cookie používané na našej Internetovej stránke možno rozdeliť na dva základné typy:

 • krátkodobé, tzv. „session cookies“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok
 • dlhodobé, tzv. „persistent cookies“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov Cookies vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotných Cookies a nastavenia Vášho prehliadača).

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas:

a) spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov

b) bankám a prevádzkovateľom platobnej brány na základe Vašej objednávky a plnenia kúpnej zmluvy

c) prepravcom s cieľom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát a spracovania emailov (napr. webhosting, Google Analytics)

e) tretím stranám, napr. súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami

f) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Majte na pamäti, že spracúvanie Vašich osobných údajov bude vykonávané hlavne v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a služby a plnenie zmluvného vzťahu, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Svoj súhlas však môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na Internetovej stránke.

Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania. 

V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely (odber noviniek a akcií), súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov, najneskôr do štyroch rokov od udelenia súhlasu.

V každej reklamnej e-mailovej správe (v spodnej časti) nájdete odkaz na vyradenie z databázy. Po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš e-mail vyradený z databázy.

Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude Vás možné nijakým spôsobom identifikovať.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu piatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom.

V prípade registrácie spracúvame Vaše osobné údaje po dobu užívania užívateľského účtu, po tom najviac po dobu troch rokov.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ.

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na základe vašej objednávky realizovanej na Internetovej stránke Prevádzkovateľa budeme spracovávať tieto osobné údaje:

A. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Predaj a odoslanie tovaru kupujúcemu (vyhotovenie faktúry)

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania Vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu a výmaz osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvanie osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu piatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • telefónny kontakt
 • e-mailová adresa
 • kontaktná adresa (adresa doručenia), mesto, štát, PSČ
 • obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH (v prípade firemnej objednávky)

B. Účel spracúvania osobných údajov:

 • marketing (odber noviniek a akcií)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Nie ste povinní súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania alebo po dobu štyroch rokov od udelenia súhlasu.

Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy sa môžete prihlásiť k odberu noviniek a vyjadriť tak svoj súhlas so zasielaním marketingových letákov, rôznych akcií a zliav na ponúkané tovary a služby alebo iných propagačných materiálov.

V prípade, že prestanete súhlasiť so spracúvaním osobných údajov – zasielaním ponúk, môže požiadať prevádzkovateľa Internetovej stránky na e-mailovej adrese o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa váš email likviduje z odberu a reklamné ponuky sa už nebudú posielať prípadne kliknutím na odkaz v e-mailovej správe alebo na Internetovej stránke.

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s marketingovým účelom spracúvame tieto osobné údaje: 

 • email

C. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Kontaktný formulár (Kontakt)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Zaslaním dopytu alebo žiadosti na náš email, tel. číslo alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zanechať správu, žiadosť alebo akýkoľvek dotaz v súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky a poskytnutými službami. 

Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení vašej žiadosti likvidované.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s kontaktovaním spracúvame tieto osobné údaje do vybavenia vašej žiadosti alebo dopytu

 • email
 • meno

D. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Registrácia užívateľa

Poučenie o dobrovoľnosti:

Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovanie objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu.

Registrácia nie je povinná, je založená výlučne na dobrovoľnosti. Registrovaný užívatelia požívajú rôzne výhody na produkty a služby ponúkané na našej Internetovej stránke.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s registráciou spracúvame tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa

E. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Zaslanie recenzie

Poučenie o dobrovoľnosti:

Ak ste spokojní s našimi službami, tovarom a rýchlosťou vybavenia Vášho nákupu, môžete nám zanechať na našej stránke recenziu. Samozrejme každú snahu vieme oceniť formou odmeny :)

Spracúvané údaje:

V súvislosti so zaslaním recenzie spracúvame tieto údaje:

 • e-mailová adresa
 • meno

F. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Vernostný systém (zľava z predaja)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Vernostný program je určený pre všetkých, ktorý spĺňajú nasledovné podmienky - vytvorenie konta, za nákup, k narodeninám, odporučte nás priateľom alebo napíšte recenziu v našom internetovom obchode.

Za každú splnenú podmienku môžete získať stanovený počet bodov, ktoré následne môžete využiť v rámci príslušnej zľavy z celkovej hodnoty tovaru. Pri následnom nákupe tovaru si môžete u nás uplatniť zľavu.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s vernostným programom spracúvame:

 • meno a priezvisko
 • telefónny kontakt
 • e-mailovú adresu
 • kontaktnú adresu (ulica, číslo, mesto, štát)
 • dátum narodenia
 • obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH, sídlo firmy (v prípade, že nakupujete v rámci podnikateľskej činnosti