Alkalická, respektíve, zásaditá voda je pitná voda, ktorej jedinečnosť spočíva vo vysokej hodnote pH. Obsahuje dôležité minerálne látky a  je prospešná pre pre zdravie.

Voda JAVA je stredne mineralizovaná, prírodná, zásaditá voda s celkovým zložením minerálov 1050 mg /L.  Bez úprav, prísad a prídavkov.

Voda JAVA je stáčaná bez akéhokoľvek ďalšieho spracovania. Pochádza priamo zo zdroja a vďaka svojim vlastnostiam je ideálnym doplnkom zdravého životného štýlu.

Pre pozitívny vplyv na ľudské zdravie je dôležitý oxidačno-redukčný potenciál ORP vody, známy tiež ako redox.

JAVA je prírodná, alkalická, minerálna voda s pH 9,2 s negatívnym redox-potenciálom -137 mV. Je extrahovaná z vrtu z hĺbky 125m v Podkarpatskej oblasti, ďaleko od priemyslu a znečistenia.

V prírodných vodách sú oxidačné podmienky spojené s obsahom rozpusteného kyslíka. Ak má voda záporný oxidačno-redukčný potenciál, znamená to, že má redukujúce vlastnosti.

Správa sa ako antioxidant, zachytáva škodlivé voľné radikály, ktoré v tele vznikajú ako vedľajšie produkty metabolizmu.

prečítajte si viac o účinkoch živej alkalickej vody >>>