Zloženie minerálov 1242 mg/L

 

KATIÓNY:

 

mg/L

Vápenatý Ca2+

196,39
Horečnatý Mg2+
53,47
Sodný Na+
85,00

 

ANIÓNY:

 

mg/L

Chloridový Cl- 301,30
Hydrogénuhličitany HCO3
499,70
Síranový SO42-
85,08